چکیده :

شور ومشورت یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد تاکید در اسلام و یکی از اصول اساسی مورد توافق جمعی در اداره امور به ویژه در عرصه تحولات آموزش و پرورش می باشد ، از این رو تشکیل شوراها در آموزش و پرورش و از جمله مدارس به عنوان ارکان آن محسوب می شود. با توجه به قانونمندی ارتباطات و اهمیت شوراها در نظام جمهوری اسلامی و از جمله در آموزش و پرورش نیاز است که نسل جوان را به سمت و سوی متعالی هدایت کرد . مراکز آموزشی به خصوص مقطع متوسطه بستر مناسب در مهیا سازی شوراها و فعالیت های آن است که از یک سو می تواند نوجوانان و جوانان را با نیازها و استعدادهای بالقوه شان آشنا سازد و از سوی دیگر به ایجاد دوستی های صحیح  درمحیط آموزشی و خارج از آن شده و زمینه ساز مهرورزی و محبت بیش از بیش بین دانش آموزان شود.درروابط انسانی ودرسازمان ها نیزتشکیل شوراهاعمدتا” وسیله ای مناسب برای برانگیختن افزایش کارائی کارکنان وتغییروضع موجود است. شوراها هنگامی که به صورت یک فراگرد پنداشته شود برارتباط گسترده میان افراد وتعامل افراد تاثیرگذاشته وپیوند را به شکل شبکه ای چند سویه تبدیل می کند.

 

مقدمه :

قرآن به پیامبر دستور می دهد که به طور منظم با مسلمانان در مورد تمام مسائل مهم مشورت کند و خاطر نشان می کند که جامعه ای که اداره امور آن از طریق نوعی روند شورایی و مشورتی صورت می گیرد در منظر خداوند قابل تحسین است .نظام اجتماعی و حیات سیاسی جامعه بشری نیازمند همکاری و مشورت با اعضای آن است ، و آموزش وپرورش به عنوان یک نظام اجتماعی نیازمند تشکیل شوراها و همکاری همه اجزاء و عناصر نظام است . آموزش و پرورش بدون مشورت و تشکیل شوراها و ارتباط مؤثر با مردم و کارکنان در ابعاد علمی ، فرهنگی ، اقتصادی ، عاطفی ، نمی تواند فرآیند تعلیم و تربیت را به خوبی محقق سازد .

شورا در هیچ دوره ای تعطیل نگشته و در مقابل تداوم و استمرارآن ،آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد مفهوم و چگونگی شور و مشورت است .

شوراباید روزبه روزاهمیت بیشتری را درمیان دستگاههای مختلف،خصوصا”آموزش وپرورش بازنماید.

برای حل مشکلات  ویژه جوانان از خود آنان کمک بخواهید و آنان را به سوی کارهای گروهی تکامل یافته رهنمون شوید        

و شرافت و  ارزش کار را به آنان بیاموزید.

                                                                                                     ( مقام معظم رهبری )

تعریف شورا:

در تعریف شورا می توان گفت که شورا نوعی درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های مختلف است که آنان را برمی انگیزد تا برای دستیابی به هدف های خود یکدیگررا یاری دهند ود ر  پذیرش مسؤولیت کار شریک شوند. در این تعریف سه جزء مهم وجود دارد:

* درگیر شدن                                 * یاری کردن                                 * مسؤولیت

گسترش شوراها در آموزش و پرورش نیازمند این است که زمینه و بستر لازم برای آن فراهم شود

فرهنگ مشارکت و شوراهای دانش آموزی :

مشارکت که محور اصلی در تغییر و تحولات اخیر جامعه است ، اساس مدرسه محوری را نیز در بر می گیرد. رویکرد مدرسه محوری با این فرض بنیادی شکل می گیرد که مدرسه به عنوان عنصر اساسی و پویای نظام آموزشی ، همه چیز را برای استقلال نسبی و در نتیجه انجام مناسب تر وظایف در خود دارد. مهم تر آن که خود  اتکایی اصولا” برای انجام وظایف در مدرسه امری حیاتی به شمار می رود. مدارس، دارای ویژگی ها و نیازهای متفاوتی هستند که مدیریت های متمرکز نمی تواند امکان بروز ابتکار و نوآوری را فراهم کند و نیاز به مشارکت والدین ، معلمان و دانش آموزان ضروری است . فراهم کردن زمینه و بستر متناسب و طبیعی جهت مشارکت قانون مند عناصر درون مدرسه و تضمین مشارکت همه ی افرادی که باید پس از این ، نقش های نسبتا” جدیدی را در مدارس به عهده گیرند، می تواند تغییر و تحول ایجاد نماید.
برای مشارکت دانش آموزان در مدرسه لازم است سیاست های متناسب و روشنی اتخاذ شود و رهنمودهایی برای مشارکت     دانش آموزان در مدرسه فراهم آید و فرآیندهای ساده ای برای  این منظور طراحی و با همکاری خود دانش آموزان اجرا شود.   شاید بهترین راه در  این زمینه تشکیل شوراهای دانش آموزی داوطلب و علاقه مند و توانا در زمینه های مختلف کار مدرسه باشد
برای بهبود روابط مدرسه و اجتماع، دانش آموزان مهم ترین افراد در مدرسه هستند که از اجتماع برخاسته اند و در آن زندگی می کنند و از این رو می توانند بهترین نماینده ی ارتباطی باشندو زمینه ی واقعی مشارکت نظام مند عناصر نظام اجتماعی مدرسه و اجتماع فراهم آید و قدرت واقعی بین مدیر ، معلمان ، والدین و دانش آموزان تقسیم شود.آموزش و پرورش نیازمند تدوین نظام جامع شورایی و مشارکتی است . اهمیت مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش نیازمند نگاه فرابخشی به آن است ،یعنی باید زمینه مشارکت تمام عوامل اثرگذار و تعیین کننده دولتی و غیر دولتی در آموزش و پرورش کشوررا فراهم کند و چنین زمینه سازی نیازمند طرح جامع مشارکت است و با تعیین سمت و سو و چارچوب مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش می توان به سوی تعالی و توسعه و دستیابی به مطلوبیت های مورد نظر پیش رفت.شوراها باید همسو با فلسفه و اهداف تعلیم و تربیت اسلامی موجبات رشد و تعالی انسانی را با رعایت عدالت آموزش و پرورش فراهم آورد.زمینه های تشکیل شوراها باید هم راستا با سیاست های حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف تعلیم و تربیت و نظام آموزش و پرورش از جمله اداره واحدهای آموزشی و تربیتی ، تهیه محتوای درسی ، تامین هزینه ها و نظارت بر اجرای برنامه ها را در بر گیرد. در تعبیر اهل بیت علیه السلام آمده است ،که فراگیری و دانش اندوزی برای همه لازم است و زن و مرد نمی شناسد و چنان که پیامبر عظیم الشان اسلام ( ص ) فرمودند: ” زگهواره تا گور دانش بجوی ” ، بر ما واجب شد که به دنبال کسب علم برویم و دیگران را نیز تشویق به این امر کنیم و در این راه پر فراز و نشیب آموزش و پرورش به عنوان راهنما و راه گشا جهت تقویت خلاقیت فردی و گروهی ، افزایش شوراها و مسؤولیت پذیری و شکوفایی و رشد استعدادها و ابتکارها ، کار آفرینی و خود اتکایی و تقویت اعتماد به نفس ، جامعه پذیری و کسب مهارتهای اجتماعی ، آشنایی به حقوق خود ودیگران ، ارتقاء سطح علمی در همه زمینه ها و رعایت مقررات زندگی ، آشنایی با محیط زندگی و محیط زیست خود و کوشش در حفظ ونگهداری این مهم و سیر وسیاحت در زمین خدا و چنانه که در قرآن آمده است ، در زمین سیر وسیاحت کنید تا آفریده ها خدا را ببینید و بشناسید و سپس از آنها استفاده صحیح کنید. با توجه به تفاوتهای فردی وعلایقی که بر حسب توانایی و استعداد دانش آموزان نسبت به درونی کردن این ویژگیها و گسترش و راه کارهای آنها در مدارس و همچنین تقویت روحیه تصمیم گیری و خلاقیت و پژوهش در سایه  تلاشهای فردی و گروهی و علاقمند شدن به  جلوه های هستی و طبیعت  و
باورهای دینی افراد که شامل اعتقادات وعبادات و استفاده صحیح از طبیعتی که خداوند در آن همه چیز قرار داده تا ما بیشتر ببینیم و بیندیشیم و شادابی و نشاط و در عین حال انعطاف پذیری و روحیه مشارکت در همه برنامه های زندگی خود داشته باشیم و نگرش نسل کنونی و آینده را نسبت به آفریده های خداوندی روشن نماییم که لازمه ی آن همدلی و همکاری و همفکری همه ایرانیان می باشد و از همه مهمتر تشویق اولیاء دانش آموزان در این امر خطیر و اولیاء مدرسه در توسعه و رشد فرهنگی و اجتماعی وهمچنین تبادل نظر و همدلی و تشریک مساعی و تعاون و همیاری وهماهنگی و پژوهش و تحقیق بسیار سرنوشت ساز است وتحقق اهداف آموزش و پرورش را محقق می سازد که البته این اهداف نیاز به محتوا و تدارک امکانات وتعهد خود دانش آموزان در خانه و مدرسه دارد و در واقع در هر دوره تحصیلی باید به رشد جسمانی و روحانی افراو به تمایلات خاص آن در چارچوب مسائل اجتماعی و اخلاقی و گروهی و فردی توجه شود.

  افرادی که عضو شورای دانش آموزی می شوند باید متخلق به اخلاق وارزشهای اسلامی و مقبولیت در بین دانش آموزان بوده     و روحیه مسؤولیت پذیری و توان ایجاد ارتباط با دیگران را داشته باشند، از نظم و انضباط تحصیلی و رو به رشد برخوردار    باشند و وضعیت رفتاری مناسبی داشته باشند.

مجلس دانش آموزی :

  امروزه در بیش از یک صد و ده کشور جهان مجلس جوانان یا دانش آموزان تاسیس شده است که باعث مشارکت هزاران    جوان ودانش آموز در عرصه های مدیریت ، خدمات اجتماعی و فرهنگی ، حفظ محیط زیست ، نظام های گردشگری و      خدمات آموزشی و پرورشی شده است .

  با توجه به این که فکر خلاق و جوان آنان کمک های فراوانی به ” تصمیم سازی ” و ” تصمیم گیری” در زمینه های متنوع می نماید، مهم ترین دستاورد آن ، کارکرد آموزشی و پژوهشی آنان است .

 مجالس یاد شده توانسته اند ” روحیه ی اعتماد به نفس جوانان را ارتقا بخشیده ، روحیه ی خود با وری جوانان را بالا ببرند و فرهنگ گفتگو را در بین جوانان و دولت های آنان افزایش و این آمادگی را به دنیا بدهند با به جوانان اعتماد کنند.۵

شورای آموزش و پرورش :

گسترش و تقویت شوراها یکی از راه کارهای توسعه ی مشارکت است. زیرا که مشارکت در تعریف ساده ی آن یعنی دخالت  تصمیمات گروهی در تصمیمات شخصی است . تبلور مشارکت و حضور  فکر

 

وتصمیمات گروهی در عرصه ی حل مشکلات اجتماعی در اسلام به عنوان آیینی که مردم را بعد از خداوند، مهم ترین پشتیبان جکومت ها می داند بر هیچ متفکر و اندیشمندی پوشیده نیست ، زیرا که امام علی ( ع ) فرموده است ، ” خود رأیی انسان را به هلاکت اندازد.”

قانون شوراهای آموزشی وپرورشی زمینه ی مشارکت اقشارمختلف مردم را درسیاست گذاری و برنامه ریزی برای آموزش وپرورش فراهم کرده است.نماداین مشارکت معتمدین عضو شورا می باشند .

برخی نتایج مثبت شوراها در آموزش و پرورش :

      بهره وری در کار افزایش می یابد .

      میان مردم یگانگی به وجود می آورد.

      از تمامی منابع محلی بهره ی بهینه گرفته می شود.

      انسان ها مفعول جهان دیگران نمی شوند ، بلکه فاعل جهان خود می گردند.

      خلاقیت ها شکوفا می شود و توسعه ی همه جانبه تحقق می یابد.

      سهیم شدن در قدرت .

    کوشش های سنجیده ی گروه های اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی .

   احساس مسؤولیت بیشتر می شود .

      سرخوردگی ها کاهش می یابد.

       درگیری ذهنی و عاطفی.

        ایجاد انگیزه و افزایش کارائی افراد.

        آموختن احترام به یکدیگر.

      راهنمایی دانش آموزان در انتخاب فعالیت های فوق برنامه .

      ایجاد فرصت هایی برای گروه های فرو دست و ………..

 

پیشنهادات :

١ آموزش و پرورش با توجه به ماهیت فرهنگی ، باید شوراها را به عنوان یک فرهنگ در درون برنامه های خود پیگیری نماید ،       چرا که تشکیل شوراها فرآیندی از خود آموزی اجتماعی و مدنی است .

۲ فضای مدرسه محیط مناسبی برای خلاقیتها و توانایی های دانش آموزان می باشد ، پس لازم است که مدارس ، انواع فعالیتهای       گروهی و مشورتی مفید و سازنده برای زندگی آینده دانش آموزان را ارائه دهد.

۳ فعالیتهای شورا  نباید جدا از برنامه های درسی در مدارس و فقط برای مراسمی خاص باشد تا دانش آموزان یاد بگیرند که شوراها    لازمه زندگی است نه فعالیتی جدا برای زندگی .

۴ محیط خانواده عامل مهم دیگری برای تروج فعالیتهای مختلف مشورتی و گروهی می باشد ، دانش آموز علاوه بر محیط             مدرسه به همکاری محیط خانواده نیز نیاز دارد تا بتواند این فعالیتها را ادامه بدهد.

۵ می توان به نقش وسایل ارتباط جمعی توجه کرد ، این وسایل می توانند به طور فراگیر آموزشهای لازم را هم به والدین و هم به خود دانش آموزان ارائه دهند تا نگرش افراد جامعه را نسبت به تشکیل شوراها بهتر کنند.

۶ مسؤولین جامعه باید برای زمانی که دانش اموز از محیط مدرسه خارج می شود برنامه ریزی های لازم را انجام دهند تا مشورت حالت مقطعی نداشته باشد.

٧ از طریق سازماندهی برنامه های مدارس ، خانواده ها ، جامعه و وسایل ارتباط جمعی می توان بسته های مناسب و لازم برای       تشکیل شوراها در زمینه های مختلف را فراهم نمود و شاهد پیشرفت روز افزون کشورمان باشیم .

٨ انتخاب مدیرانی که به شوراها اهمیت دهند و در این زمینه آموزشهای لازم را دیده باشند بسیار موثر خواهد بود.

٩ افزایش امکانات در مدارس با توجه به تعداد دانش آموزان ، تهیه دستورالعمل های ساده و قابل اجرا در زمینه امور مشورتی            ماند مهارتهای ارتباطی ، مهارتهای دوست یابی و پیشگیری از مشکلات روانی از قبیل اضطراب ، افسردگی  و آموزش نحوه تشکیل   شوراها در امور گوناگون مدارس و آموزش مهارتهای اجتماعی از طرق مختلف .

١٠ حصول فرهنگ مشورت نیاز به کار فرهنگی فراوان وعزم جمعی دارد و در فرهنگ مشورتی افراد باید همدیگر را تحمل کنند و      در بسیاری از موارد از اعمال نظرات شخصی پرهیز نمایند.

١١ فرهنگ مشورتی حکم می کند که در خیلی از موارد منتظر نتایج مطلوب در درازمدت باشیم و با صبر و حوصله، مرارت ها و    سختی ها را تحمل کنیم و خویشتن را سنگ زیرین آسیاب بدانیم .

١٢ فرهنگ مشورتی بر اساس حذف یکدیگر نیست بلکه بر تکمیل است واین موارد هم محتاج کوشش ، برنامه ریزی و مدیریت است .   در فضای شورایی یک فرد باید بتواند آزادانه نظرات خود را بیان کند.

شوراها زمینه رشد و کمال و نیز آشکار شدن قابلیت های گوناگون را برای تمام افرادی که در آن شرکت دارند فراهم می کند.

١٣ ایجاد زمینه جهت تشکیل شوراهای بیشتر و موثر و نظرخواهی در خصوص مسائل آموزش و پروش .

١٤ واگذاری نقش بیشتری به شوراهای آموزش و پرورش مناطق مختلف کشور برای برنامه ریزی در سطح محلی و منطقه ای .

١۵ عدم تاکید صرف بر رشد قوای ذهنی دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی و تلاش در جهت رشد متعادل جمسی ، روانی ،   ذهنی ، اجتماعی.

١٦ تدوین کتاب ها و جزواتی در مورد اهمیت شوراها در زمینه های مختلف و …… 

نتیجه :

“خرد در انحصار یک قاره یا یک نژاد نیست “

                                                       ( گاندی )

” اگر محبت بدهیم لبخند می گیریم ، صداقت بدهیم ، دوستی دریافت می کنیم و اعتماد بدهیم اعتبار می گیریم .”

رشد اجتماعی جریانی است که در پرتو آن انسان عناصر اجتماعی و فرهنگی محیط را فرا می گیرد و آن را درونی می سازد و از طریق ساخت شخصیت خود با محیط اجتماعی سازگار می شود و در طی فرایند رشد اجتماعی حتی در محیط تاثیر نیز می گذارد.پیوند با اجتماع و احترام گذاشتن به افراد و احترام قائل شدن برای افکار وعقاید دیگران منجربه دوستیابی صحیح در محیطهای مختلف می شود. بسیاری از نوجوانان از تنهایی و نداشتن دوست و رفیق صمیمی رنج می برند و بعضا” کمرو و خجالتی شده و از تماس با دیگران احساس ناراحتی می کنند ، خود را حقیر شمرده و به رشد اجتماعی وعاطفی کمی دست می یابند . با دوست یابی همراه با تشکیل شوراها نه تنها شخصیت سالم و اجتماعی رشد می یابد بلکه : شوراها ارتباط کلامی ، غیر کلامی ، برقراری ارتباط دوست یابی ، همکاری اجتماعی را فراهم می نماید. میزان شایستگی ها و توانایی ها سنجیده می شود، انگیزه تقویت می شود، تامل و تفکر بیشتر می گردد، خود شناسی حاصل می شود، اعضاء به یکدیگر اهمیت می دهند ، کودکان و نوجوانان کلید توسعه در جامعه هستند و چنانچه الگوی مشورتی گسترش یابد ، الگوی جامعه نیز متحول خواهد شد.مطمئنا” شوراها در برنامه ریزی های مختلف و در سطوح متفاوت می تواند تصمیم گیری ها ، تصمیم سازی ها و فراگرد اندیشه را متحول نماید .

گسترش مشارکت کودکان و نوجونان در اداره امور جامعه نتایج زیر را به دنبال دارد:
* ایجاد مسؤولیت برای حفاظت از طرح هایی که نوجوانان ارائه می دهند و از نتایج آن بهره می برند.

* ابراز عقیده در مسائل مختلف .

* شناسایی و محترم شمردن حقوق دیگران در داشتن عقیده ای متفاوت از طریق تمرین مشارکت در امور گوناگون .

* ارتقاء مهارتهای اجتماعی و فردی از طریق تشکیل شوراها .

* شکوفایی شخصیت از طریق رشد استقلال رای .

منابع و مآخذ :

·    قانع بصیری ، محسن ، نظامهای مشورتی و مقاومت در برابر تغییر ، مدیریت ، شماره های  ٤٩ و۵٠ ،١٣٨٠.

·        ترک زاده ، جعفر ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، شماره ٢١ ،١۳٨۲ .

·        آئین نامه های مجلس دانش آموزی ، چاپ اداره کل فعالیتهای دانش آموزی ، ١٣٨۲.

·        عبدی ، عادل ، ضرورت مشارکت ، ضمیمه ی تربیت ، شماره ١ ، ص ۳٠ .

·        مجله تربیت ، شماره ۶ ، ١٣٨۴  ص ۵٠ تا ۵۵ .