کارشناس تولید محتوا
دسته‌بندی نشده

کارشناس تولید محتوا

در دنیای وب به هر گونه اطلاعات که در مانیتور قابل مشاهده و یا از بلندگوی رایانه قابل شنیدن باشد، محتوا می گویند. به طور کلی می توان محتوا را، هر گونه اطلاعات قابل فهم تعریف کرد.