متخصص توسعه کسب و کار
دسته‌بندی نشده

متخصص توسعه کسب و کار

در ساده ترین حالت، توسعه کسب و کار را می‌توان مجموعه ای از ایده ها، ابتکارات و فعالیت هایی دانست که برای بهتر شدن یک کسب و کار وجود دارد. این امر شامل افزایش درآمد، رشد از نظر گسترش، افزایش سودآوری با ایجاد مشارکت استراتژیک و تصمیم گیری درباره‌ی استراتژی های کسب و کار است. توسعه کسب و کار مستلزم انجام وظایف و فرایند هایی برای…