معرفی رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای
آموزش دروس

راهکارهایی برای ایجادانگیزه دردانش آموزان

 به همين علت علاوه بر آنكه انگيزه وسيله‌اي براي پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته مي‌‌شود، گاهي از آن به عنوان هدف نيز نام برده مي‌شود، زيرا با افزايش انگيزه، پيشرفت تحصيلي نيز پديد مي‌آيد.