فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي

آموزش دروس

 فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي

تعاریف و اصطلاحات:
مدیران و کارمندان: مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی.
ارزشیابی عملکرد: یکی از زیرنظام های مدیریت عملکرد است که به منظور سنجش و ارزش گذاری سالانه عملکرد مدیران و کارمندان با استفاده از روش ها و ابزارهای لازم با نگاه به گذشته و قضاوت در مورد میزان تحقق برنامه های مورد توافق بین ارزشیابی شونده و مقام مسئول انجام می گیرد.
عوامل اختصاصی: محورها و اقداماتی هستند که برای تحقق برنامه های عملیاتی سالانه توسط ارزشیابی شونده در طول دوره ارزشیابی انجام می گیرد و مورد ارزشیابی قرار می گیرند.
عوامل عمومی مدیریتی: نقش ها و مهارت های عمومی مدیریتی از جمله برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی هستند که توسط ارزشیابی شونده (مدیر) در طول دوره ارزشیابی اجرا می گردد و مورد ارزشیابی قرار می گیرند.
عوامل عمومی پشتیبان: عواملی هستند که به عنوان پشتیبان موجب تسریع و تسهیل عملکرد ارزشیابی شونده در انجام برنامه های مورد توافق در طول دوره ارزشیابی می شود.
عوامل فرآیندی: شامل عوامل توسعه ای، عوامل رفتاری و تشویقات هستند که ارزشیابی شونده در طول دوره ارزشیابی از آنها برخوردار می گردد. موارد ثبت شده در معيارهاي فرآيندي (توسعه اي، تشويقات، رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران)، بايد بر اساس مستندات مربوطه، توسط تأييد كننده و واحد منابع انساني تأييد شده و پيوست فرم گردد. این عوامل عبارتند از:
عوامل توسعه ای: فعالیت هایی که فرد ارزشیابی شونده در جهت ارتقاء سطح دانش و توانمندی برای بهبود عملکرد خود و سایر کارمندان واحد تحت سرپرستی انجام می دهد.
عوامل رفتاری: افعالی هستند که در طول دوره ارزشیابی توسط ارزشیابی شونده بروز پیدا می کند، این افعال بر اساس میزان انطباق آنها با انتظارات و معیارهای جامعه، سازمانی و ارزش های دینی مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
تشویقات: تقدیرنامه های مرتبط با شغل هستند که ارزشیابی شونده به صورت مکتوب و رسمی از مقامات و مدیران مافوق در طول یک دوره ارزشیابی دریافت می کند.
محور ارزشیابی: حوزه و زمینه ای است که برگرفته از عوامل ارزشیابی می باشد و معیارها و شاخص های ارزشیابی بر آن اساس تعیین می گردد.
معیار: مشخصه ای است که بر اساس آن شاخص های سنجش و ارزشیابی برای امتیاز دهی به عملکرد تهیه می گردد.
شاخص:  مشخصه ای است که بر اساس آن عملکرد افراد با توجه به ورودی ها، فرآیند و برونداد، امتیازدهی و مورد ارزشیابی قرار می گیرند.
دوره ارزشیابی: به دوره زمانی اطلاق می شود که عملکرد مدیران و کارمندان در آن بازه مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
ارزشیابی کننده (مدیر بلافصل) : مسئولی است که از لحاظ سلسله مراتب سازمانی به طور مستقیم مسئولیت سرپرستی و ارجاع کار به ارزشیابی شونده را دارد و از وی گزارش دریافت می کند.
تأیید کننده: مدیری است که از لحاظ سطح سازمانی بالاتر از ارزشیابی کننده قرار دارد.
ارزشیابی شوندگان: مدیران و کارمنداني هستند که در طی دوره ارزشیابی حداقل شش ماه به خدمت اشتغال دارند.
حد نصاب امتیاز ارزشیابی: حد نصاب مقرر در ارزشیابی سالانه برای مدیران و کارمندان رسمی کسب حداقل 50 امتیاز از مجموع 100 امتیاز فرم ارزشیابی «موضوع ماده (1)آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری» و حد نصاب مقرر در ارزشیابی عملکرد سالانه برای کارمندان پیمانی و کارکنان قراردادی حداقل 70 امتیاز از مجموع 100 امتیاز فرم ارزشیابی می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 19 =

خلاقیت
آموزش دروس
افراد خلاق چه ویژگی هایی دارند

افرادی که توانستهاند خود را بهتر بشناسند و خلاقیتهای خود را کشف وپرورش دهند و از آن استفاده کنند،
اخلاق و ویژگیهای خاصی دارند. اغلب اینافراد دارای ویژگیهای زیر هستند:

آموزش دروس
زمان پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، اداره کل امور شاهد و ایثارگران، زمان پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم را اعلام کرد.

آموزش دروس
آموزش فنی و حرفه‌ای در فیلیپین

آموزش فنی و حرفه‌ای در فیلیپین فیلیپین کشوری در جنوب شرقی آسیا است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه در فیلیپین آماده‌سازی جوانان (15 تا 24 ساله) برای دنیای کار است. این کشور هنوز با تحصیلات کم، ترک تحصیل زیاد و بی‌کاری، به‌ویژه بین جوانان روبه‌روست. در کشور فیلیپین، «نهاد توسعه …