شرح وظایف استاد کار

شرح وظايف پست سازماني
شرح وظایف کارکنان آموزشگاه

شرح وظایف استاد کار

همكاري مستمر و مداوم با مدير ، معاونان و سرپرست بخش و كارگاه و هنرآموزان در كارگاه مربوطه
– آماده سازي كارگاه به منظور انجام آموزش هاي عملي و فراهم سازي وسايل موردنياز (مواداوليه، ادوات ابزارآلات و …) جهت اموزش روزانه
– تعمير، حفظ و نگهداري وسايل، ابزار كار، ماشين آلات و ساير ادوات مربوط به انجام كارهاي عملي موجود در كارگاه مطـابق برنامـه هـاي در سـي
رشته
– حضور به موقع در كارگاه و همكاري با هنرآموز رشته مربوطه در فراهم سازي زمينه آموزش هاي عملي در كارگاه به هنرجويان
– آموزش و نظارت بر رعايت اصول ايمني، نگهداري ونحوه استفاده از وسايل و ابزار كارگاه به طريق عملي و صحيح به هنرجويان
– قراردادن مواد و وسايل لازم براي آموزش عملي در دسترسي هنرجويان و نظارت بر استفاده صحيح از آن ها
– توجه به سالم بودن ابزار آلات كارگاه به منظور استفاده بهينه از آن ها و جلوگيري از بروز سوانح و حوادث ناشي از كار
– نصب و راه اندازي ماشين آلات و تأسيسات داخل كارگاه كه مستقيماً در آموزش بخش عملي كارگاه مربوط مورد استفاده قرار مي گيرند به استثناي
تجهيزات نو و تحت گارانتي
– تعمير وسايل، ابزار و ماشين هاي تحت اختيار با هماهنگي هنرآموز مربوط و سرپرست بخش به منظور پيش بيني هزينه و تأمين قطعات و …
– همكاري با ديگر هنرآموزان مربوط براي نگهداري تأسيسات و تعمير، تنظيم و راه اندازي ماشين آلات
– نظارت و عودت و استرداد وسايل مورد استفاده و باقيمانده مواد اوليه ( مصرف نشده) در كارگاه توسط هنرجويان به انبـار در پايـان وقـت آ موزشـي
كارگاه
– ثبت گزارش روزانه از فعاليت هاي انجام شده در دفتر گزارش كار استادكاران
– ارائه گزارش به موقع به سرپرست بخش در خصوص خرابي دستگاه ها و ماشين آلات كارگاه
– ترغيب هنرجويان جهت شركت در فعاليت هاي فوق برنامه شامل جشنواره ها، نمايشگاه ها، مسابقات و …
– كوشش در ايجاد نظم در محيط كارگاه و رعايت نكات ايمني و پوشيدن لباس كار توسط خود و هنرجويان تحت تصدي
– همكاري در اداره كلاس عملي كارگاه در صورت حضور و يا عدم حضور هنرآموز مربوطه
– ارائه گزارش به موقع به هنرآموز مربوط و سرپرست بخش در خصوص نواقص در سيستم ايمني تجهيزات و خطراتي كـه ممكـن اسـت بـه دليـل
نقايص فني (وجود آمده براي هنرجويان) در حين كار پيش آيد
– بازديد و بازرسي به موقع از تجهيزات و ماشين آلات كارگاه در جهت جلوگيري از حوادث احتمالي مانند آتش سوزي و …
– بازديد و بررسي مستمر دستگاه هاي اطفاء حريق، جعبه كمك هاي اوليه، دستگاه هاي هشدار دهنده و … و ارائه گزارش وجود نقص هاي احتمالي
به سرپرست كارگاه
– بررسي و اعلام نياز مواد اوليه وابزار آلات مورد نياز در كارگاه به سرپرست بخش و يا كارگاه
– توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي آموزشي و پرورشي، گردهمايي ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات
– تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط و ارائه به سرپرست بخش و يا كارگاه
– اقدام به منظور كسب مهارت هاي لازم و ارتقاي علمي جهت ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه شغل مورد تصدي
– تهيه و تنظيم تقويم اجرايي از فعاليت ها و وظايف محوله به منظور افزايش بهره وري
– تهيه پيش نويس و مكاتبات و گزارش هاي لازم
– انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌بندی نشده
تعلیم و تربیت دوران دیجیتال

«فناوری دیجیتال» رکن جدی آموزش‌وپرورش پیش روست. مدرسه و دانش‌آموز بدون اطلاع لحظه‌به‌لحظه از فعل‌وانفعالات فناورانه نمی‌توانند درست رفتار کنند.

Print Friendly, PDF & Email
آموزش دروس
راز موفقیت

نگرش‌مان را مدیریت کنیم و باور کنیم که: لازمه داشتن زندگی شاد و لذت بردن از آن، در پی شادی دویدن و آن را یافتن است. چرا که موفقیت حاصل شادی است. یعنی، این شاد بودن است که موفقیت را در پی دارد نه بالعکس.

Print Friendly, PDF & Email
آموزش دروس
ده ویژگى مدیران جذاب در عصر جدید

شما به‌عنوان یک مدیر نیاز دارید خود و ارزش‌هایتان را بشناسید. مدرسه‌ای را پیدا کنید که با ارزش‌های شما هم‌تراز باشد و سپس، ارزش‌های خود و مدرسه‌تان را برای جامعه الگوسازی کنید

Print Friendly, PDF & Email