شرح وظایف استاد کار

شرح وظايف پست سازماني
شرح وظایف کارکنان آموزشگاه

شرح وظایف استاد کار

همكاري مستمر و مداوم با مدير ، معاونان و سرپرست بخش و كارگاه و هنرآموزان در كارگاه مربوطه
– آماده سازي كارگاه به منظور انجام آموزش هاي عملي و فراهم سازي وسايل موردنياز (مواداوليه، ادوات ابزارآلات و …) جهت اموزش روزانه
– تعمير، حفظ و نگهداري وسايل، ابزار كار، ماشين آلات و ساير ادوات مربوط به انجام كارهاي عملي موجود در كارگاه مطـابق برنامـه هـاي در سـي
رشته
– حضور به موقع در كارگاه و همكاري با هنرآموز رشته مربوطه در فراهم سازي زمينه آموزش هاي عملي در كارگاه به هنرجويان
– آموزش و نظارت بر رعايت اصول ايمني، نگهداري ونحوه استفاده از وسايل و ابزار كارگاه به طريق عملي و صحيح به هنرجويان
– قراردادن مواد و وسايل لازم براي آموزش عملي در دسترسي هنرجويان و نظارت بر استفاده صحيح از آن ها
– توجه به سالم بودن ابزار آلات كارگاه به منظور استفاده بهينه از آن ها و جلوگيري از بروز سوانح و حوادث ناشي از كار
– نصب و راه اندازي ماشين آلات و تأسيسات داخل كارگاه كه مستقيماً در آموزش بخش عملي كارگاه مربوط مورد استفاده قرار مي گيرند به استثناي
تجهيزات نو و تحت گارانتي
– تعمير وسايل، ابزار و ماشين هاي تحت اختيار با هماهنگي هنرآموز مربوط و سرپرست بخش به منظور پيش بيني هزينه و تأمين قطعات و …
– همكاري با ديگر هنرآموزان مربوط براي نگهداري تأسيسات و تعمير، تنظيم و راه اندازي ماشين آلات
– نظارت و عودت و استرداد وسايل مورد استفاده و باقيمانده مواد اوليه ( مصرف نشده) در كارگاه توسط هنرجويان به انبـار در پايـان وقـت آ موزشـي
كارگاه
– ثبت گزارش روزانه از فعاليت هاي انجام شده در دفتر گزارش كار استادكاران
– ارائه گزارش به موقع به سرپرست بخش در خصوص خرابي دستگاه ها و ماشين آلات كارگاه
– ترغيب هنرجويان جهت شركت در فعاليت هاي فوق برنامه شامل جشنواره ها، نمايشگاه ها، مسابقات و …
– كوشش در ايجاد نظم در محيط كارگاه و رعايت نكات ايمني و پوشيدن لباس كار توسط خود و هنرجويان تحت تصدي
– همكاري در اداره كلاس عملي كارگاه در صورت حضور و يا عدم حضور هنرآموز مربوطه
– ارائه گزارش به موقع به هنرآموز مربوط و سرپرست بخش در خصوص نواقص در سيستم ايمني تجهيزات و خطراتي كـه ممكـن اسـت بـه دليـل
نقايص فني (وجود آمده براي هنرجويان) در حين كار پيش آيد
– بازديد و بازرسي به موقع از تجهيزات و ماشين آلات كارگاه در جهت جلوگيري از حوادث احتمالي مانند آتش سوزي و …
– بازديد و بررسي مستمر دستگاه هاي اطفاء حريق، جعبه كمك هاي اوليه، دستگاه هاي هشدار دهنده و … و ارائه گزارش وجود نقص هاي احتمالي
به سرپرست كارگاه
– بررسي و اعلام نياز مواد اوليه وابزار آلات مورد نياز در كارگاه به سرپرست بخش و يا كارگاه
– توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي آموزشي و پرورشي، گردهمايي ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات
– تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط و ارائه به سرپرست بخش و يا كارگاه
– اقدام به منظور كسب مهارت هاي لازم و ارتقاي علمي جهت ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه شغل مورد تصدي
– تهيه و تنظيم تقويم اجرايي از فعاليت ها و وظايف محوله به منظور افزايش بهره وري
– تهيه پيش نويس و مكاتبات و گزارش هاي لازم
– انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش دروس
برخی رشته‌های کار و دانش حذف شدند

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه هدف گذاری کردیم تا مهر امسال سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با دو درصد رشد به ۴۱.۵ درصد برسد، از حذف برخی رشته‌ها در شاخه کار و دانش هنرستان‌ها خبر داد.

Print Friendly, PDF & Email
بخشنامه جدید
ظروف آلمینیومی یکبار مصرف یاس

شرکت ظروف آلمینیومی یکبار مصرف یاس تولید کننده و تامین کننده ظروف یکبار مصرف با بیش از یک دهه تجربه در این حوزه

Print Friendly, PDF & Email
نرم افزار چابک
آموزش دروس
نرم افزار چابک

توسعه نرم افزار چابک که به اختصار آن را به عنوان روش چابک (Agile) در توسعه نرم افزار می‌نامند، روشی از توسعه است که سطوح مورد نیاز برای انعطاف‌پذیری نرم افزار را پیش‌بینی می‌کند. توسعه نرم افزار به این روش، نیازمند وقوع یک تغییر فرهنگی در بسیاری از شرکت‌ها است؛ …

Print Friendly, PDF & Email