تحلیلگر هوش تجاری
دسته‌بندی نشده

تحلیلگر هوش تجاری

نقش متخصص هوش تجاری بسیار تحلیل گرایانه است. تحلیلگر هوش تجاری به یک تعادل میان مهارتهای فناوری اطلاعات، ارتباطات و حل مسئله نیاز دارد.