برنامه نویس ++ C
دسته‌بندی نشده

برنامه نویس ++ C

C++ یک زبان رایانه ای شی گرا است که توسط دانشمند برجسته کامپیوتر، Bjorne Stroustrop به عنوان بخشی از تکامل زبانهای خانواده C ایجاد شده است