انرژی تجدیدپذیر فتوولتاییک
اخبار

انرژی تجدیدپذیر فتوولتاییک

با توجه به اهمیت انرژی تجدیدپذیر فتوولتاییک و ظرفیت بالای ایجاد و بهره‌برداری از آن در کشورمان، آموزش آن درسطوح مختلف ضروری می‌باشد. در حال حاضر معرفی و اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله فتوولتاییک در درس علوم دانش‌آموزان آمده است و به‌صورت تخصصی به‌عنوان پودمانی از برنامه درسی رشته الکتروتکنیک در هنرستان‌های کشور تدریس می‌شود.