معرفی رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای
آموزش دروس

آموزش مهارت‌های تفکر: برنامه‌ی مستقل یا تلفیقی؟

آموزش مهارت‌های تفکر: برنامه‌ی مستقل  یا تلفیقی؟ نوشته‌ی کیمیا هاشمی به طور کلی متخصصان تعلیم و تربیت دو رویکرد متفاوت به آموزش مهارت‌های تفکر دارند. برخی معتقدند که مهارت‌های تفکر باید مستقل از برنامه‌ی درسی آموزش داده شود و برای این کار کلاس‌های مجزایی را طراحی می‌کنند. در مقابل، گروه …