الکترو تکنیک

لیست رشته های دارای آزمون کنکور فنی و حرفه ای سال 99 و گرایش های مختلف آنها
  • الکتروتکنیک : الکتروتکنیک – برق صنعتی ، الکتروتکنیک – تاسیسات الکتریکی ، برق – قدرت گرایش توزیع ، برق – قدرت گرایش پست و انتقال ،  برق و تاسیسات گرایش برق ، نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی ، تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی.
  • کامپیوتر : کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر ، سخت افزار کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و ارتباطات.
  • مکانیک خودرو : مکانیک خودرو – مکانیک خودرو ، مکانیک صنایع – ماشین آلات صنایع ، خدمات پس از فروش خودرو ، علمی – کاربردی کنترل کیفی خودرو ، علمی – کاربردی تعمیر و نگهداری خودرو.
  • تاسیسات مکانیکی : تاسیسات – حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ، تاسیسات – تبرید ، گازرسانی ، کاردانی فنی تاسیسات تهویه و تبرید ، تاسیسات – تهویه مطبوع.
  • نقشه کشی معماری : نفشه کشی معماری – معماری ، شهرسازی ، معماری سنتی.
  • حسابداری : حسابداری ، حسابداری گرایش حسابرسی ، حسابداری گرایش دولتی ، حسابداری گرایش صنعتی ، حسابداری گرایش مالی ، حسابداری گرایش مالیاتی ، تبلیغات و بازاریابی.
  • تربیت بدنی : تربیت بدنی
  • گرافیک : گرافیک – گرافیک
  • صنایع غذایی : صنایع غذایی – کنترل کیفیت مواد غذایی