معرفی رشته های فنی و حرفه ای معرفی رشته ی ماشین های کشاورزی

معرفی رشته ی ماشین های کشاورزی
رشته های فنی و حرفه ای
معرفی رشته های فنی و حرفه ای

معرفی رشته ی ماشین های کشاورزی

رشته ی ماشین های کشاورزی چیست؟ با افزایش جمعیت نیاز افراد به مواد غذایی افزایش پیدا میکند و ماشین الات کشاورزی به دلیل سریع بودن و دقیق بودن بیشتر برای اقتصاد مفید واقع میشوند و میتوانند بهترپاسخ گوی نیاز های جمعیت شوند.سود هایی که این ماشین های کشاورزی دارد به صورت زیر میباشد:

الف) افزایش توان صنعت ملی با تقویت و توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز تکنولوژی ساخت و تولید ماشینهای کشاورزی
ب) صرفه جویی در هزینه های ملی یا انجام بهینه نوسازی تعمیر و نصب ماشینهای کشاورزی و کاهش هزینه نهاده های مصرفی ماشینهای کشاورزی
ج) صرفه جویی در هزینه های ملی در فرآیند واردات و تولید ماشینهای کشاورزی با ارزیابی و انجام آزمایشهای مکانیکی اجزاء و قطعات ماشینهای کشاورزی
د) بهبود گردش امور و افزایش راندمان کار با تکمیل ساختار اجرایی در بخش خدمات فنی ( مکانیکی ) ماشینهای کشاورزی
ه) ارتقاء دانش ساخت ماشینهای کشاورزی در فرآیند ساخت و تولید با انتقال تجارب تعمیراتی گردآوری شده توسط تکنیسین ها به سازندگان
و) ارتقاء فرهنگ محیط شغلی ( رابطه انسانی ) با ایجاد رابطه صحیح و اصولی اداری بین کارکنان.
ز) ارتقاء فرهنگ ایمنی محیط شغلی ( بهداشت، محیط زیست و اصول ایمنی ) با اعمال و نظارت کارکنان در حد مطلوب و مورد انتظار.
ح) احبای مراکز مجهز تعمیر ماشینهای کشاورزی

معرفی رشته ی ماشین های کشاورزی
معرفی رشته ی ماشین های کشاورزی

اهداف کلی گرایش مکانیسین ماشینهای کشاورزی
هدف از تربیت تکنیسین فنی مکانیسین ماشینهای کشاورزی ایجاد توانایی های نظری و عملی برای بهینه کردن تکنولوژی ساخت و تولید و نوسازی ماشینهای کشاورزی کشور است.

تکنیسین ذیربط عملاً قادر خواهد بود در موارد ذیل با کارشناس مربوطه همکاری نماید:
الف) نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزمهای ماشینهای کشاورزی
ب) شناسایی و تفکیک مواد ساختمانی ماشینهای کشاورزی
ج) مراحل ساخت و تولید ماشینهای کشاورزی
د) تشخیص معایب و نوسازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
ه) نصب و راه اندازی ماشینهای کشاورزی
و) برنامه ریزی اجرایی عملیات و ارزیابی کمی و کیفی عملیات انجام شده
ز) تجهیز و سرپرستی کارگاه ماشینهای کشاورزی
ح) درک سفارشات دفتر کارشناسی و تنظیم دستور العملهای متناسب برای حوزه عملیاتی
د) تست و ارزیابی مقاومت و قدرت عملیاتی ماشینهای کشاورزی
ذ) محاسبات فنی و ترجمه متون فنی
ر) رعایت و سفارش نکات ایمنی فردی و عمومی

نقش و توانایی فارغ التحصیلان (وظایف)
فارغ التحصیلان گرایش مکانیسین ماشینهای کشاورزی توانمندی های مهارتی زیر را کسب نموده اند:

پیاده کردن سیستم ها، دستگاهها و قطعات ماشینهای کشاورزی
سوارکردن سیستم ها، دستگاهها و قطعات ماشینهای کشاورزی
تفکیک و تجزیه قطعات ماشینهای کشاورزی
بستن قطعات ماشینهای کشاورزی
تنظیمات
عیب یابی
بازسازی ( تعمیر )
مونتاژ و نصب و راه اندازی
انتخاب و کاربرد ابزار مناسب عملیات
ساخت قطعات با دست یا ماشین
آزمایش قطعه و ماشین
مقایسه فنی
ارزیابی ماشین
تحلیل مکانیزمهای ماشینی
انتقال ماشینهای کشاورزی
تفکیک مواد ساختمانی ماشینهای کشاورزی
تشخیص شرایط کاربرد ماشینهای کشاورزی
محاسبات فنی مطالعه و درک متون فنی
ترجمه متون فنی
استفاده از کیت دستور العمل و جداول راهنمای ماشین
زمان سنجی
حسابداری
سرپرستی
انبارداری
نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزمها
استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی قرارگاه
تنظیم و هماهنگی تجهیزات کارگاه
تشخیص نکات ایمنی در کارگاه
جمع آوری کاتالوگهای سرویس، تعمیر، مونتاژ و سفارش قطعات ماشینهای کشاورزی
انتخاب و کاربرد ابزارها و اندازه گیری های مناسب با نوع عملیات
نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزمهای ماشینهای کشاورزی
مشارکت در ارزیابی و تست ماشینهای کشاورزی
عیب یابی، بازسازی (تعمیر)، نصب، راه اندازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
مشارکت در کنترل کیفی و کمی عملیات بازسازی، نصب و راه اندازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
مشارکت در پروسه ساخت و تولید قطعات و ماشینهای کشاورزی
مشارکت در محاسبات فنی و انتخاب مواد ساختمانی ماشینهای کشاورزی
مشارکت در تجهیز و تنظم و هماهنگی تجهیزات کارگاه ماشینهای کشاورزی
مسئولیت تعمیرگاههای ماشینهای کشاورزی
همکاری با تکنیسین مکانیزاسیون کشاورزی
اجرای مقررات ایمنی فردی و عمومی
گردآوری و انتقال تجارب تعمیراتی به نحو مقتضی به سازندگان ماشینهای کشاورزی

ضوابط و شرایط ورودیها
۱ دارابودن مدرک تحصیلی سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه رشته ماشینهای کشاورزی
۲ داشتن سلامت جسمی و روانی کامل

طول دوره و شکل نظام
دوره کاردان مکانیسیم ماشینهای کشاورزی ۲ سال است و برنامه های درسی آن در ۴ نیمسال برنامه ریزی شده و اجرا خواهد شد. برنامه های درسی این دوره به صورت پیوسته برنامه ریزی شده است.
ارزش هر واحد نظری ۱۷ ساعت و هر واحد عملی ۲ تا ۳ برابر ساعت واحد نظری می باشد و دانشجویان با گذراندن ۷۰ واحد به اخذ درجه کاردانی در گرایش مربوطه نائل می شوند.

سطوح رشته
ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
۱ آزاد- آزاد شهر *
۲ آزاد- ایذه *
۳ آزاد- جیرفت *
۴ آزاد- خرم آباد *
۵ آزاد- دزفول *
۶ آزاد- شوشتر *
۷ آزاد- کرمان *
۸ آزاد- کرمانشاه *
۹ آزاد-اقلید *
۱۰ آزاد-تاکستان *
۱۱ ایلام *
۱۲ تبریز *
۱۳ تهران *
۱۴ شهرکرد *
۱۵ شهیدباهنرکرمان *
۱۶ شهیدچمران اهواز *
۱۷ شیراز *
۱۸ صنعتی اصفهان *
۱۹ فردوسی مشهد *

درسهای رشته
ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ آبیاری عمومی ۲ آمار و احتمالات
۳ استاتیک ۴ اصول تبدیل و نگهداری فرآوردههای کشاورزی
۵ اصول ترویج و آموزش کشاورزی ۶ اقتصاد کشاورزی
۷ باغبانی عمومی ۸ خاکشناسی عمومی
۹ دینامیک ۱۰ رسم فنی ۱
۱۱ ریاضیات ۱ ۱۲ ریاضیات ۲
۱۳ ریاضیات ۳ ۱۴ زراعت عمومی
۱۵ زراعت غلات ۱۶ شیمی عمومی
۱۷ طرح آزمایشهای کشاورزی۱ ۱۸ عملیات کشاورزی
۱۹ عملیات کارگاهی ۲۰ فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
۲۱ فیزیک مکانیک ۲۲ گیاهشناسی ۱(فیزیولوژی و تشریح )
۲۳ مساحی و نقشه برداری ۲۴ مکانیک سیالات

صنعت و بازار کار
عناوین مشاغل منتخب در مکانیسین ماشینهای کشاورزی

ردیف عنوان شغل
مکانیسین تراکتور
مکانیسین ماشینهای کشاورزی
مکانیسین کمباین
مکانیسین ماشینهای سم پاش
مکانیسین و نصاب پمپ های آبیاری
سرویس کار تراکتور و ماشینهای کشاورزی
متصدی تعمیرگاه تراکتور و ماشینهای کشاورزی
مکانیسین و نصاب ماشینهای کشاورزی
عامل تعمیر و فروش و سرویس ماشینهای کشاورزی
استاد کار آموزش تعمیرات و ماشینهای کشاورزی
تکنسین مکانیک تراکتور و ماشینهای کشاورزی

مشاغل فارغ التحصیلان
تکنیسین موتورهای احتراقی ( بنزینی – دیزلی ) ماشینهای کشاورزی
تکنیسین سیستم های موتورهای احتراقی ماشینهای کشاورزی
تکنیسین سیستم های انتقال قدرت و کنترل و هدایت و تعلیق تراکتور و ماشینهای خودگردان کشاورزی
تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشینهای امور زراعی و باغی
تکنیسین بازسازی ( تعمیر ماشینهای دامپروری )
تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشینهای بهره برداری از جنگل و مرتع
تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشینهای فرآوری محصولات کشاورزی
تکنیسین خط مونتاژ ماشینهای کشاورزی کارخانجات تولید ماشینهای کشاورزی
تکنیسین نصب و راه اندازی ماشینهای آبیاری
تکنیسین نصب و راه اندازی ماشینهای کشاورزی
تکنیسین آزمایش و ارزیابی ماشینهای کشاورزی
تکنیسین آموزش مکانیک ماشینهای کشاورزی
تکنیسین مسئول کارگاه ماشینهای کشاورزی
تکنیسین نقشه کشی و بررسی و محاسبات فنی ماشینهای کشاورزی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 13 =

آموزش دروس
 فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي

 فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي

رشته های فنی و حرفه ای
نظام آموزشی پودمانی چیست؟

رشته های تحصیلی پودمانی همانند دیگر رشته های نظام آموزشی ترمی به صورت بدون کنکور ارائه می شوند و دارندگان دیپلم نظام قدیم (چهار ساله ، شش ساله نظری و فنی و حرفه ای) یا دیپلم سه ساله نظام جدید و همچنین داوطلبانی که دارای دیپلم نظام جدید فنی و حرفه ای و یا کاردانش هستند ، می توانند در موعد مقرر نسبت به ثبت نام در رشته های پودمانی اقدام کنند.

معرفی رشته ی گل و گیاه زینتی و اینده ی شغلی ان
رشته های کارو دانش
معرفی رشته ی گل و گیاه زینتی و اینده ی شغلی ان

معرفی رشته ی گل و گیاه زینتی و اینده ی شغلی ان معرفی رشته ی گل و گیاه زینتی و اینده ی شغلی ان: رشته ی گل و گیاه زینتی یکی از رشته های فنی و حرفه ای است. گیاهان و گل ها این روزه بسیار کاربرد دارند و دراکثر …