معرفی رشته های فنی و حرفه ای معرفی رشته ی ماشین های کشاورزی

معرفی رشته ی ماشین های کشاورزی
رشته های فنی و حرفه ای
معرفی رشته های فنی و حرفه ای

معرفی رشته ی ماشین های کشاورزی

رشته ی ماشین های کشاورزی چیست؟ با افزایش جمعیت نیاز افراد به مواد غذایی افزایش پیدا میکند و ماشین الات کشاورزی به دلیل سریع بودن و دقیق بودن بیشتر برای اقتصاد مفید واقع میشوند و میتوانند بهترپاسخ گوی نیاز های جمعیت شوند.سود هایی که این ماشین های کشاورزی دارد به صورت زیر میباشد:

الف) افزایش توان صنعت ملی با تقویت و توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز تکنولوژی ساخت و تولید ماشینهای کشاورزی
ب) صرفه جویی در هزینه های ملی یا انجام بهینه نوسازی تعمیر و نصب ماشینهای کشاورزی و کاهش هزینه نهاده های مصرفی ماشینهای کشاورزی
ج) صرفه جویی در هزینه های ملی در فرآیند واردات و تولید ماشینهای کشاورزی با ارزیابی و انجام آزمایشهای مکانیکی اجزاء و قطعات ماشینهای کشاورزی
د) بهبود گردش امور و افزایش راندمان کار با تکمیل ساختار اجرایی در بخش خدمات فنی ( مکانیکی ) ماشینهای کشاورزی
ه) ارتقاء دانش ساخت ماشینهای کشاورزی در فرآیند ساخت و تولید با انتقال تجارب تعمیراتی گردآوری شده توسط تکنیسین ها به سازندگان
و) ارتقاء فرهنگ محیط شغلی ( رابطه انسانی ) با ایجاد رابطه صحیح و اصولی اداری بین کارکنان.
ز) ارتقاء فرهنگ ایمنی محیط شغلی ( بهداشت، محیط زیست و اصول ایمنی ) با اعمال و نظارت کارکنان در حد مطلوب و مورد انتظار.
ح) احبای مراکز مجهز تعمیر ماشینهای کشاورزی

معرفی رشته ی ماشین های کشاورزی
معرفی رشته ی ماشین های کشاورزی

اهداف کلی گرایش مکانیسین ماشینهای کشاورزی
هدف از تربیت تکنیسین فنی مکانیسین ماشینهای کشاورزی ایجاد توانایی های نظری و عملی برای بهینه کردن تکنولوژی ساخت و تولید و نوسازی ماشینهای کشاورزی کشور است.

تکنیسین ذیربط عملاً قادر خواهد بود در موارد ذیل با کارشناس مربوطه همکاری نماید:
الف) نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزمهای ماشینهای کشاورزی
ب) شناسایی و تفکیک مواد ساختمانی ماشینهای کشاورزی
ج) مراحل ساخت و تولید ماشینهای کشاورزی
د) تشخیص معایب و نوسازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
ه) نصب و راه اندازی ماشینهای کشاورزی
و) برنامه ریزی اجرایی عملیات و ارزیابی کمی و کیفی عملیات انجام شده
ز) تجهیز و سرپرستی کارگاه ماشینهای کشاورزی
ح) درک سفارشات دفتر کارشناسی و تنظیم دستور العملهای متناسب برای حوزه عملیاتی
د) تست و ارزیابی مقاومت و قدرت عملیاتی ماشینهای کشاورزی
ذ) محاسبات فنی و ترجمه متون فنی
ر) رعایت و سفارش نکات ایمنی فردی و عمومی

نقش و توانایی فارغ التحصیلان (وظایف)
فارغ التحصیلان گرایش مکانیسین ماشینهای کشاورزی توانمندی های مهارتی زیر را کسب نموده اند:

پیاده کردن سیستم ها، دستگاهها و قطعات ماشینهای کشاورزی
سوارکردن سیستم ها، دستگاهها و قطعات ماشینهای کشاورزی
تفکیک و تجزیه قطعات ماشینهای کشاورزی
بستن قطعات ماشینهای کشاورزی
تنظیمات
عیب یابی
بازسازی ( تعمیر )
مونتاژ و نصب و راه اندازی
انتخاب و کاربرد ابزار مناسب عملیات
ساخت قطعات با دست یا ماشین
آزمایش قطعه و ماشین
مقایسه فنی
ارزیابی ماشین
تحلیل مکانیزمهای ماشینی
انتقال ماشینهای کشاورزی
تفکیک مواد ساختمانی ماشینهای کشاورزی
تشخیص شرایط کاربرد ماشینهای کشاورزی
محاسبات فنی مطالعه و درک متون فنی
ترجمه متون فنی
استفاده از کیت دستور العمل و جداول راهنمای ماشین
زمان سنجی
حسابداری
سرپرستی
انبارداری
نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزمها
استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی قرارگاه
تنظیم و هماهنگی تجهیزات کارگاه
تشخیص نکات ایمنی در کارگاه
جمع آوری کاتالوگهای سرویس، تعمیر، مونتاژ و سفارش قطعات ماشینهای کشاورزی
انتخاب و کاربرد ابزارها و اندازه گیری های مناسب با نوع عملیات
نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات و مکانیزمهای ماشینهای کشاورزی
مشارکت در ارزیابی و تست ماشینهای کشاورزی
عیب یابی، بازسازی (تعمیر)، نصب، راه اندازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
مشارکت در کنترل کیفی و کمی عملیات بازسازی، نصب و راه اندازی و سرویس ماشینهای کشاورزی
مشارکت در پروسه ساخت و تولید قطعات و ماشینهای کشاورزی
مشارکت در محاسبات فنی و انتخاب مواد ساختمانی ماشینهای کشاورزی
مشارکت در تجهیز و تنظم و هماهنگی تجهیزات کارگاه ماشینهای کشاورزی
مسئولیت تعمیرگاههای ماشینهای کشاورزی
همکاری با تکنیسین مکانیزاسیون کشاورزی
اجرای مقررات ایمنی فردی و عمومی
گردآوری و انتقال تجارب تعمیراتی به نحو مقتضی به سازندگان ماشینهای کشاورزی

ضوابط و شرایط ورودیها
۱ دارابودن مدرک تحصیلی سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه رشته ماشینهای کشاورزی
۲ داشتن سلامت جسمی و روانی کامل

طول دوره و شکل نظام
دوره کاردان مکانیسیم ماشینهای کشاورزی ۲ سال است و برنامه های درسی آن در ۴ نیمسال برنامه ریزی شده و اجرا خواهد شد. برنامه های درسی این دوره به صورت پیوسته برنامه ریزی شده است.
ارزش هر واحد نظری ۱۷ ساعت و هر واحد عملی ۲ تا ۳ برابر ساعت واحد نظری می باشد و دانشجویان با گذراندن ۷۰ واحد به اخذ درجه کاردانی در گرایش مربوطه نائل می شوند.

سطوح رشته
ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
۱ آزاد- آزاد شهر *
۲ آزاد- ایذه *
۳ آزاد- جیرفت *
۴ آزاد- خرم آباد *
۵ آزاد- دزفول *
۶ آزاد- شوشتر *
۷ آزاد- کرمان *
۸ آزاد- کرمانشاه *
۹ آزاد-اقلید *
۱۰ آزاد-تاکستان *
۱۱ ایلام *
۱۲ تبریز *
۱۳ تهران *
۱۴ شهرکرد *
۱۵ شهیدباهنرکرمان *
۱۶ شهیدچمران اهواز *
۱۷ شیراز *
۱۸ صنعتی اصفهان *
۱۹ فردوسی مشهد *

درسهای رشته
ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ آبیاری عمومی ۲ آمار و احتمالات
۳ استاتیک ۴ اصول تبدیل و نگهداری فرآوردههای کشاورزی
۵ اصول ترویج و آموزش کشاورزی ۶ اقتصاد کشاورزی
۷ باغبانی عمومی ۸ خاکشناسی عمومی
۹ دینامیک ۱۰ رسم فنی ۱
۱۱ ریاضیات ۱ ۱۲ ریاضیات ۲
۱۳ ریاضیات ۳ ۱۴ زراعت عمومی
۱۵ زراعت غلات ۱۶ شیمی عمومی
۱۷ طرح آزمایشهای کشاورزی۱ ۱۸ عملیات کشاورزی
۱۹ عملیات کارگاهی ۲۰ فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
۲۱ فیزیک مکانیک ۲۲ گیاهشناسی ۱(فیزیولوژی و تشریح )
۲۳ مساحی و نقشه برداری ۲۴ مکانیک سیالات

صنعت و بازار کار
عناوین مشاغل منتخب در مکانیسین ماشینهای کشاورزی

ردیف عنوان شغل
مکانیسین تراکتور
مکانیسین ماشینهای کشاورزی
مکانیسین کمباین
مکانیسین ماشینهای سم پاش
مکانیسین و نصاب پمپ های آبیاری
سرویس کار تراکتور و ماشینهای کشاورزی
متصدی تعمیرگاه تراکتور و ماشینهای کشاورزی
مکانیسین و نصاب ماشینهای کشاورزی
عامل تعمیر و فروش و سرویس ماشینهای کشاورزی
استاد کار آموزش تعمیرات و ماشینهای کشاورزی
تکنسین مکانیک تراکتور و ماشینهای کشاورزی

مشاغل فارغ التحصیلان
تکنیسین موتورهای احتراقی ( بنزینی – دیزلی ) ماشینهای کشاورزی
تکنیسین سیستم های موتورهای احتراقی ماشینهای کشاورزی
تکنیسین سیستم های انتقال قدرت و کنترل و هدایت و تعلیق تراکتور و ماشینهای خودگردان کشاورزی
تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشینهای امور زراعی و باغی
تکنیسین بازسازی ( تعمیر ماشینهای دامپروری )
تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشینهای بهره برداری از جنگل و مرتع
تکنیسین بازسازی ( تعمیر ) ماشینهای فرآوری محصولات کشاورزی
تکنیسین خط مونتاژ ماشینهای کشاورزی کارخانجات تولید ماشینهای کشاورزی
تکنیسین نصب و راه اندازی ماشینهای آبیاری
تکنیسین نصب و راه اندازی ماشینهای کشاورزی
تکنیسین آزمایش و ارزیابی ماشینهای کشاورزی
تکنیسین آموزش مکانیک ماشینهای کشاورزی
تکنیسین مسئول کارگاه ماشینهای کشاورزی
تکنیسین نقشه کشی و بررسی و محاسبات فنی ماشینهای کشاورزی

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شیوه نامه جلوه های ویژه معلمی
آموزش دروس
شیوه نامه جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید

شیوه نامه جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید از سوی ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم ابلاغ شد. هم اکنون شیوه نامه اجرای برنامه شناسایی و معرفی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید در سال تحصیلی 1401-1400 به استان ها ابلاغ شده است.

Print Friendly, PDF & Email
دسته‌بندی نشده
تعلیم و تربیت دوران دیجیتال

«فناوری دیجیتال» رکن جدی آموزش‌وپرورش پیش روست. مدرسه و دانش‌آموز بدون اطلاع لحظه‌به‌لحظه از فعل‌وانفعالات فناورانه نمی‌توانند درست رفتار کنند.

Print Friendly, PDF & Email
هتل داری
اخبار
رشته هتلداری یا هتل‌کاری

رشته هتلداری یا هتل‌کاری، شامل فرآیندها و فعالیت‌های مرتبط با شغلی هتل‌داری است. این زمینه شامل مدیریت و اجرای فعالیت‌های مرتبط با رستوران، مجموعه‌های رفاهی، تفریحی و مسافرخانه‌های مختلف است

Print Friendly, PDF & Email