شرح وظايف كلي شوراي دانش آموزي مدارس

معرفی رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای
آموزش دروس

شرح وظايف كلي شوراي دانش آموزي مدارس

1)  بررسي چگونگي مشاركت دانش مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و اجرايي و ارائه پيشنهاد به شوراي مدرسه

2)  همكاري با مسئولين مدرسه در فعال سازي تشكل هاي دانش آموزي از قبيل بسيج دانش آموزي – انجمن اسلامي و تشكل هاي دانش آموزي

3)     همكاري در برنامه ريزي و اجراي مناسبتهاي گوناگون

4)     همكاري در برنامه ريزي و اداره نشريه مدرسه

5)     همكاري در برنامه ريزي و برگزاري مسابقات فرهنگي وهنري علمي و ورزشي دانش آموزان

6)     همكاري در برنامه ريزي و برگزاري اردوي دانش آموزي و بازديد علمي

7)     همكاري در برنامه ريزي و برگزاري نماز جماعت و مراسم آغازين

8)     همكاري در برنامه ريزي برنامه امتحانات داخلي

9)     همكاري در برنامه ريزي برنامه در اداره كتابخانه و تعاوني و مسائل بهداشتي

10)انتخاب نماينده جهت شركت در شوراي مدرسه و انجمن اوليائ و مربيان

11 ) ارائه پيشنهاد به مدير مدرسه جهت تشويوق دانش آموزاني كه مشاركت فعال در امور اجرايي مدرسه داشته اند  

شرح وظايف كلي كميته هاي شوراي دانش آموزي

   (( كميته فرهنگ و قرآن و معارف اسلامي))

     الف)   همكاري در برنامه ريزي و اجرايي برنامه هاي قرآني ( تشكل هاي قرآني. محفل انسي با قرآن- مراسم آغازين .و ايام الله . و مناسبت ها و مسابقات قر آني و نهج البلاغه

     ب) نماز ( برگزاري نماز جماعت و توسعه و تجهيز نماز خانه و ترويج نماز )

       ج) ادبي ( برگزاري مسابقات شعر- داستان – مطا لعه و تحقيق – روزنامه ديواري )

       د )   كتابخانه آموزشگاه و فعال سازي آن ( تجهيز كتابخانه. معرفي تازه هاي كتاب و برگزاري نمايشگاه

((كميته بهداشتي))

الف) نظارت بر بهداشت محيط آموزشگاه

ب‌)  نظارت بر نحوه توزيع مواد غذايي در تعاوني آموزشگاه

ت‌)  همكاري در كنترل و نظارت بر بهداشت فردي دانش آموزان مدرسه

ث‌) آموزش فعاليت هاي بهداشتي شامل كمكهاي اوليه و بيماري هاي نو پديد

ج‌)  شركت در فعاليت هاي بهداشتي مدرسه

((كميته علمي –آموزشي و پژوهشي))

الف) برنامه ريزي جهت تشكيل كلاسهاي فوق برنامه مطالعه و پژوهشي

ب) مشاركت و برنامه ريزي جهت انجام فعا ليت هاي علمي و آموزشي شامل المپياد – آزمونها – نشستهاي علمي و برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري

ج) همكاري در برگزاري نمايشگاه از دستاورد هاي دانش آموزان – تهيه فيام و cdو كتب و جزوات آموزشي و كمك درسي

((كميته هنري))

1)  معرفي گرايش ها ي هنري به دانش آموزان

2)  همكاري در برگزاري نمايشگاه از آثار هنري هاي دستي و تجسمي دانش آموزان

3)  شناسايي و جذب دانش آموزان مستعد جهت همكاري در گروه سرود و تئاتر

4)  معرفي هنر مندان بزرگ وايران و جهان به دانش آموزان با استفاده از فيلم cdو غيره

5)  تشكيل انجمنهاي هنري ( سرود و موسيقي- نمايش و….)

6)  كمك و برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري

((كميته سياسي و اجتماعي))

1)     مشاركت و برنامه ريزي در نشست هاي سياسي و اجتماعي

2)     برنامه ريزي در تهيه نشريه مدرسه

3)     اطلاع رساني پيرامون مسائل سياسي و اجتمايي به دانش آموزان از طريق مطبوعات و جرايد

4)     برنامه ريزي به منظور ديدار با شخصيتهاي سياسي و فرهنگي و هنري و اجتمايي

  ((كميته تعاون و فعاليت هاي گروهي))

1)     برنامه ريزي جهت اجري مصوبات و دستو ا لعمل هاي تعاوني هاي آموزشگا هي

2)     جذب كمك هاي ما لي جهت انجام فعاليت هاي ساير كميته ها

3)      برنامه ريزي به منظور اجرايي دقيق دستو ا لعمل ها ي اردويي و بازديدها

4)     شناسايي و ايجاد زمينه كمك به دانش آموزان نيازمند ( با كمك و هماهنگي مدي مدرسه )

   ((كميته ورزشي ))    

1) همكاري با دبير ورزش جهت برنامه ريزي و انجام مسابقات ورزشي

2) برنامه ريزي حهت جذب و آموزش دانش آموزان علاقه مند به رشته هاي ورزشي

3)  برنامه ريزي جهت توسعه ورزش همگاني

4) برنامه ريزي و مشاركت در برگزاري مسابقات و تشكل هاي ورزشي

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + چهار =

آموزش دروس
 فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي

 فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي

آموزش دروس
چرا کلاس معکوس؟

استفاده از روش یادگیری معکوس برای کلاس‌های پرجمعیت یک ضرورت است، چون اغلب نمی‌توان بین تعداد حاضران در این کلاس‌ها و زمان مقرر آموزشی تناسب متصور شد

چگونه یک انیماتور شویم؟
آموزش دروس
چگونه یک انیماتور شویم؟گام اول

اولین گام اگر شما به انیمشن علاقه دارید و اراده قدم گذاشتن در این مسیر را دارید شاید  اولین سوالی که در ذهن شما شکل بگیرد این باشد  که برای رسیدن به هدفتان، یعنی یک انیماتور حرفه‌ای شدن ، چه مسیری پیش روی خود دارید؟ از کجا باید شروع کنید؟چه …