شرح وظایف معاونت فنی و مهارتی

شرح وظايف پست سازماني
شرح وظایف کارکنان آموزشگاه

شرح وظایف معاونت فنی و مهارتی

الف – وظايف پرورشي؛ آموزشي:
– سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن براي دانش آموران براساس موازين شرع مقدس اسلام و اصل ولايت فقيه
– اهتمام دربوجودآوردن محيطي كاملا اسلامي و نظارت دقيق بر طرز رفتار و اعمال دانش آموزان براساس موازين شرعي و دستورالعملهاي انضباطي مربوط
– تمهيد مقدمات و ايجاد امكانات لازم در زمينه برگزاري مراسم مذهبي و صبحگاهي و نماز جماعت و بزرگداشت ايام مذعبي و رفع نارسائيها و كمبود احتمالي در اين زمينه.
– كنترل ورود و خروج هنرجويان به كارگاه و ملزم نمودن دانش آموزان و عوامل آموزشي كارگاه در محدوده ساعات آموزشي
– مراقبت در حسن اجراي برنامه هاي امتحانات دروس اختصاصي اعم از بخش نظري يا عملي و گزارش آن به رئيس.
– شركت در جلسات شوراي دبيران و هنر آموزان و انجمن اولياء و مربيان و ساير جلسات متشكله در هنرستان برحسب مورد.
– همكاري در تنظيم برنامه هاي پرورشي و فوق برنامه كه توسط مربي امورتربيتي صورت مي گيرد.
– رسيدگي و مراقبت مستقيم برنحوه رفتار و حركات و طرز پوشش دانش آموزان بخصوص رعايت حجاب اسلامي براي خواهران دانش آموز
ب – اداري و مالي
– همكاري با رئيس در انجام وظايف مربوط به شغل.
– همكاري با ديگر معاونين در انجام وظايف مربوط.
– تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم از چگونگي رويداد وقايع و اتفاقات و ارائه آن به رئيس.
– حضور فعال در هنرستان در كليه اوقات رسمي ضمن سال تحصيلي و دوره تابستاني حداقل نيم ساعت قبل از آغاز كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي،پرورشي
و جنبي در جريان است.
– رسيدگي به ورود و خروج دانش آموزان و ثبت غيبتهاي آنان در دفاتر مخصوص و بررسي علت غيبت آنها و اعلام گزارش به رئيس جهت انجام اقدامات بعدي. و هماهنگي با ساير
معاونين به منظور جلوگيري از تداخل وظايف
– اقدام به ارسال گزارش غيبت دانش آموزان براي اولياء آنها حداكثر تا دو روز بعد و پيگيري آن .
– مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب دبيران و ساير كاركنان و ثبت غيبتها در دفاتر مخصوص و گزارش آن به رئيس
– همكاري با مشاوران و معلمان راهنما در ارتباط با پيشرفت برنامه هاي پرورشي و آموزشي و ايجاد هماهنگي بين عوامل اجرايي و خدماتي و نظارت بر امور محوله آنها.
– نظارت و مراقبت برامور مربوط به بايگاني و معرفي دانش آموزان سال آخر براي امتحانات پاياني با نظر رئيس.
– مراقبت برانجام امور دفتري و مكاتباتي.
– رسيدگي و مراقبت در امربهداشت و اصول ايمني دانش آموزان در كارگاهها.
– رسيدگي بر كار و فعاليتهاي مستخدمني، سرايدار، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي.
– عضويت در ستاد كارآموزي برابر دستورالعملها
– نظارت بر امر كارآموزي هنرجويان و تانظيم برنامه اجرايي آن.
– نظارت بر نحوه آموزشهاي عملي ، مهارتي و همكاري باهنرآموزان، استادكاران و ساير عوامل آموزشهاي عملي دررابطه با انجام وظايف شغلي.
– سركشي مداوم به كارگاهها و مراكز آموزش عملي (كارگاه هاي مختلف و همچنين مزارع و باغها … در هنرستان كشاورزي) و نظارت برامور آموزشي و پرورشي و رعايت اصول ايمني
آنها.
– تهيه پيش نويس گزارشها و مكاتبات مربوط در صورت لزوم.
– معاون درانجام وظايف خود در مقابل رئيس مسئوليت دارد و به همكاري و اجراي دستورات درحدود مقررات ملزم و درغياب وي نيز عهده دار مسئوليت واحد آموزشي مي باشد.
– انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌بندی نشده
تعلیم و تربیت دوران دیجیتال

«فناوری دیجیتال» رکن جدی آموزش‌وپرورش پیش روست. مدرسه و دانش‌آموز بدون اطلاع لحظه‌به‌لحظه از فعل‌وانفعالات فناورانه نمی‌توانند درست رفتار کنند.

Print Friendly, PDF & Email
آموزش دروس
راز موفقیت

نگرش‌مان را مدیریت کنیم و باور کنیم که: لازمه داشتن زندگی شاد و لذت بردن از آن، در پی شادی دویدن و آن را یافتن است. چرا که موفقیت حاصل شادی است. یعنی، این شاد بودن است که موفقیت را در پی دارد نه بالعکس.

Print Friendly, PDF & Email
آموزش دروس
ده ویژگى مدیران جذاب در عصر جدید

شما به‌عنوان یک مدیر نیاز دارید خود و ارزش‌هایتان را بشناسید. مدرسه‌ای را پیدا کنید که با ارزش‌های شما هم‌تراز باشد و سپس، ارزش‌های خود و مدرسه‌تان را برای جامعه الگوسازی کنید

Print Friendly, PDF & Email