شرح وظایف معاونت اجرائی

شرح وظايف پست سازماني
شرح وظایف کارکنان آموزشگاه

شرح وظایف معاونت اجرائی

همكاري و ايجاد تعامل با ساير معاونين و كاركنان مدرسه جهت اجراي صحيح وظايف آنان و بهبود امور و افزايش بهره وري در مدرسه
ـ همكاري و مشاركت با ساير كاركنان، دانشآموزان و اولياي آن ها در بهره گيري از امكانات و ظرفيتهاي داخل و خارج از مدرسه
ـ همكاري با ساير كاركنان مدرسه درجهت اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه براساس ضوابط و مقررات
ـ همكاري و مشاركت با مدير و ساير كاركنان در ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفايي استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي آن ها.
ـ همكاري در تهيه و تنظيم برنامه سالانه آموزشي، تربيتي و اداري مدرسه و اجراي شايسته آن با رعايت ضوابط و مشاركت اولياء، كاركنان، دانشآموزان
ـ تهيه و تنظيم تقويم اجرايي از فعاليت ها و وظايف محوله به منظور افزايش بهره وري
ـ همكاري با مدير مدرسه در سازماندهي نيروي انساني
ـ برنامه ريزي ، اقدام و تسهيل ايفاي نقش مؤثر آموزشي و تربيتي ساير كاركنان مدرسه
ـ همكاري در مراقبت و كنترل بر رفتار ، كردار و حضور و غياب دانش آموزان و اطلاع رساني به موقع به اولياء آنان
ـ نظارت برحسن انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آن ها براساس ضوابط ، همچنين شناسايي كاركنان كوشا ، ساعي ، فعال و شايسـته معرفـي
به مدير
ـ همكاري در برنامه ريزي، نظارت و اجراي فعاليتهاي عمومي و فراگير مدرسه نظير مراسم آغازين، مناسبتها، ايام ا…، نماز جماعت، فعاليتهاي قرآني ، علمي ، آموزشي فرهنگـي،
هنري و ورزشي و… ، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي
ـ همكاري در مديريت و نظارت بر تأمين شرايط ايمني و بهداشتي دانشآموزان و محيط مدرسه و اقدام درجهت پيشگيري از بيماريها، سوانح و حوادث احتمـالي و مقابلـه بـا آنهـا و
نظارت بر تغذيه ميان وعده دانش آموزان
ـ خودآموزي، تحقيق و پژوهش و سعي در مطالعه مداوم به منظور بالابردن سطح آگاهي و مهارت هاي
ـ برنامه ريزي ، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و اطلاع رساني به موقع به اولياء آنان
ـ حضور مؤثر در مدرسه قبل از ورود دانش آموزان و خروج پس از خارج شدن تمامي دانش آموزان از مدرسه
ـ برنامه ريزي و تشكيل جلسات شوراي مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، شوراي دانش آموزي و …) وهمكاري در تشكيل گروه هاي درسي و شوراي معلمان و هم چنين زمينه سـازي
براي حضور فعال اعضا
ـ همكاري در آماده سازي فضا و تجهيزات آموزشي مورد نياز قبل از آغازسال تحصيلي و نظارت بر حسن استفاده از فضا و تجهيزات آموزشي توسط معلمان و دانشآموزان
ـ برنامه ريزي و اقدام به منظور ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط
ـ اقدام به منظور تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مدرسه و مدارك پرسنلي كاركنان در زمان مقرر
ـ اجراي بخشنامهها، دستورالعملها، آيين نامهها و … ارجاعي از سوي مدير و اطلاع رساني به ساير كاركنان
ـ تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم درخصوص فعاليت هاي انجام شده برابر وظايف محوله جهت ارائه به مديرمدرسه
ـ نظارت و مراقبت بر فعاليت ها و رفتار دانش آموزان در ساعات تفريح و در مواقع عدم حضور دبير در كلاس درس
ـ پاسخگويي به والدين، دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين به مدرسه در راستاي تكريم ارباب رجوع
ـ حضور و غياب كاركنان اداري و آموزشي مدرسه و همكاري با سايركاركنان براي انجام وظايفشان در غياب آنان
ـ نظارت و مراقبت مستقيم بر پوشش و حجاب دانش آموزان و كاركنان مدرسه
ـ اقدام به توجيه و آشناسازي دانش آموزان با آيين نامه ي انضباطي ، مقررات مدرسه و مسائل ديني
ـ برنامه ريزي و اقدام براي بهبود وضعيت دانش آموزان داراي ناهنجاريهاي رفتاري – اخلاقي، نارساييهاي جسماني و مشكلات خانوادگي بـا حفـظ اصـل رازداري و در
صورت لزوم معرفي آن ها به مدير جهت اقدامات مقتضي
ـ همكاري با مدير درنظارت بر كار و فعاليت هاي خدمتگزاران ، سرايدار ، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي مدارس
ـ تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم درخصوص فعاليتهاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط جهت ارائه به مدير.
ـ بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليتهاي مدرسه و اجراي دقيق اتوماسيون اداري تحت وب مدرسه
ـ تحويل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسايل مدرسه درصورت تغيير سمت به مسئول مربوط طبق مقررات.
ـ انجام كليه امور مربوط به كار با سامانههاي الكترونيكي (بكفاي تحت وب، دانشآموزي و …)
o انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

Print Friendly, PDF & Email
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌بندی نشده
تعلیم و تربیت دوران دیجیتال

«فناوری دیجیتال» رکن جدی آموزش‌وپرورش پیش روست. مدرسه و دانش‌آموز بدون اطلاع لحظه‌به‌لحظه از فعل‌وانفعالات فناورانه نمی‌توانند درست رفتار کنند.

Print Friendly, PDF & Email
آموزش دروس
راز موفقیت

نگرش‌مان را مدیریت کنیم و باور کنیم که: لازمه داشتن زندگی شاد و لذت بردن از آن، در پی شادی دویدن و آن را یافتن است. چرا که موفقیت حاصل شادی است. یعنی، این شاد بودن است که موفقیت را در پی دارد نه بالعکس.

Print Friendly, PDF & Email
آموزش دروس
ده ویژگى مدیران جذاب در عصر جدید

شما به‌عنوان یک مدیر نیاز دارید خود و ارزش‌هایتان را بشناسید. مدرسه‌ای را پیدا کنید که با ارزش‌های شما هم‌تراز باشد و سپس، ارزش‌های خود و مدرسه‌تان را برای جامعه الگوسازی کنید

Print Friendly, PDF & Email