شرح وظایف استاد کار

شرح وظايف پست سازماني
شرح وظایف کارکنان آموزشگاه

شرح وظایف استاد کار

همكاري مستمر و مداوم با مدير ، معاونان و سرپرست بخش و كارگاه و هنرآموزان در كارگاه مربوطه
– آماده سازي كارگاه به منظور انجام آموزش هاي عملي و فراهم سازي وسايل موردنياز (مواداوليه، ادوات ابزارآلات و …) جهت اموزش روزانه
– تعمير، حفظ و نگهداري وسايل، ابزار كار، ماشين آلات و ساير ادوات مربوط به انجام كارهاي عملي موجود در كارگاه مطـابق برنامـه هـاي در سـي
رشته
– حضور به موقع در كارگاه و همكاري با هنرآموز رشته مربوطه در فراهم سازي زمينه آموزش هاي عملي در كارگاه به هنرجويان
– آموزش و نظارت بر رعايت اصول ايمني، نگهداري ونحوه استفاده از وسايل و ابزار كارگاه به طريق عملي و صحيح به هنرجويان
– قراردادن مواد و وسايل لازم براي آموزش عملي در دسترسي هنرجويان و نظارت بر استفاده صحيح از آن ها
– توجه به سالم بودن ابزار آلات كارگاه به منظور استفاده بهينه از آن ها و جلوگيري از بروز سوانح و حوادث ناشي از كار
– نصب و راه اندازي ماشين آلات و تأسيسات داخل كارگاه كه مستقيماً در آموزش بخش عملي كارگاه مربوط مورد استفاده قرار مي گيرند به استثناي
تجهيزات نو و تحت گارانتي
– تعمير وسايل، ابزار و ماشين هاي تحت اختيار با هماهنگي هنرآموز مربوط و سرپرست بخش به منظور پيش بيني هزينه و تأمين قطعات و …
– همكاري با ديگر هنرآموزان مربوط براي نگهداري تأسيسات و تعمير، تنظيم و راه اندازي ماشين آلات
– نظارت و عودت و استرداد وسايل مورد استفاده و باقيمانده مواد اوليه ( مصرف نشده) در كارگاه توسط هنرجويان به انبـار در پايـان وقـت آ موزشـي
كارگاه
– ثبت گزارش روزانه از فعاليت هاي انجام شده در دفتر گزارش كار استادكاران
– ارائه گزارش به موقع به سرپرست بخش در خصوص خرابي دستگاه ها و ماشين آلات كارگاه
– ترغيب هنرجويان جهت شركت در فعاليت هاي فوق برنامه شامل جشنواره ها، نمايشگاه ها، مسابقات و …
– كوشش در ايجاد نظم در محيط كارگاه و رعايت نكات ايمني و پوشيدن لباس كار توسط خود و هنرجويان تحت تصدي
– همكاري در اداره كلاس عملي كارگاه در صورت حضور و يا عدم حضور هنرآموز مربوطه
– ارائه گزارش به موقع به هنرآموز مربوط و سرپرست بخش در خصوص نواقص در سيستم ايمني تجهيزات و خطراتي كـه ممكـن اسـت بـه دليـل
نقايص فني (وجود آمده براي هنرجويان) در حين كار پيش آيد
– بازديد و بازرسي به موقع از تجهيزات و ماشين آلات كارگاه در جهت جلوگيري از حوادث احتمالي مانند آتش سوزي و …
– بازديد و بررسي مستمر دستگاه هاي اطفاء حريق، جعبه كمك هاي اوليه، دستگاه هاي هشدار دهنده و … و ارائه گزارش وجود نقص هاي احتمالي
به سرپرست كارگاه
– بررسي و اعلام نياز مواد اوليه وابزار آلات مورد نياز در كارگاه به سرپرست بخش و يا كارگاه
– توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي آموزشي و پرورشي، گردهمايي ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات
– تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط و ارائه به سرپرست بخش و يا كارگاه
– اقدام به منظور كسب مهارت هاي لازم و ارتقاي علمي جهت ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه شغل مورد تصدي
– تهيه و تنظيم تقويم اجرايي از فعاليت ها و وظايف محوله به منظور افزايش بهره وري
– تهيه پيش نويس و مكاتبات و گزارش هاي لازم
– انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش دروس
آموزش فنی و حرفه‌ای در فیلیپین

آموزش فنی و حرفه‌ای در فیلیپین فیلیپین کشوری در جنوب شرقی آسیا است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه در فیلیپین آماده‌سازی جوانان (15 تا 24 ساله) برای دنیای کار است. این کشور هنوز با تحصیلات کم، ترک تحصیل زیاد و بی‌کاری، به‌ویژه بین جوانان روبه‌روست. در کشور فیلیپین، «نهاد توسعه …

آموزش دروس
انطباق سال تحصیلی با فرایند تولید

رشته‌های زمینه کشاورزی در دوره تحصیلی فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش، تحت‌تأثیر عوامل طبیعی مانند شرایط آب و هوایی در بیشتر مناطق کشور قرار دارند. با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی، به‌ویژه در مناطق سرد و معتدل، با شروع سال تحصیلی، فرایند تولید محصولات کشاورزی (زراعی، باغی و دامی)، فراوری …

اخبار
مهاجرت با مدرک فنی و حرفه ای

مهاجرت با مدرک فنی و حرفه ای برای متخصصان فنی (دارندگان مدارک فنی و حرفه ای) مهاجرت برای کسانی که دارای مدارک فنی و حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای هستند یا از هنرستانهای فنی فارغ التحصیل شده باشند و علاوه بر آن تحصیلات معادل فوق دیپلم در رشته های فنی داشته باشند می توانند در صورت ارائه حداقل سه سال سابقه کار مرتبط پس از تاریخ اخذ مدرک جهت ویزاهای تخصص و مهارت اقدام نمایند.